Apple Lisa
Lisa Inuti Lisa Lisa OS
Bild på Lisa

Om Lisa
År: 1983
Processor:
Motorola 68000
Hastighet: 5MHz
RAM: 1 MB
Skärm: 12" 720x360
System: Lisa OS

Lisa var när den lanserades 1983 den första persondatorn med grafiskt gränssnitt. Apple hade tidigare rönt stora framgångar med datorerna Apple I och Apple II, men dessa datorer var kommandobaserade.
   Idén om det grafiska gränssnittet är faktiskt äldre än datorerna själva, redan på 1930-talet skrev Vannevar Bush om konceptet Memex, som på många sätt liknade en modern dator. Idén nådde Apple genom Xerox, som under 1970-talet hade utvecklat sin Xerox PARC, datorn med det första grafiska gränssnittet, SmallTalk. Lisa blev aldrig någon storsäljare eftersom priset var ganska högt. Apples stora succé kom istället året efter med datorn Macintosh.
   Senare började många andra datortillverkare släppa egna grafiska system till sina datorer. Apple tvingade ofta dessa företag att ta bort funktioner som påminde om deras uppfinningar, men srtategiska misstag gjorde att de förlorade greppet om Microsoft och deras Windows.
   Lisa fick en uppföljare i Lisa 2, som senare bytte namn till Macintosh XL, trots att den inte hade någon som helst kompatibilitet med Macintosh.