Atari Mega ST
Mega ST Tillbehör GEM

Ataris datorer använde operativsystemet TOS (vilket sägs stå för The Operating System). Den grafiska miljön som låg ovanpå detta kallades GEM (Graphics Environment Manager). GEM blev populärt eftersom det liknade Lisa OS och Mac OS, men Atari tvingades ändra på det efter tvister med Apple.

Skrivbordet i GEM
Skrivbordet i GEM
Skrivbordet i GEM